Regulamin

 
ZAMÓWIENIA 

 
1. Zamówienia należy dokonać poprzez formularz zamówieniowyktóry znajduje się przy każdym z produktów. 
2. Po złożeniu zamówienia otrzymacie Państwo e-mail weryfikujący dane zamawiającego oraz szczegóły zamówieniaPotwierdznie zamówienia należy dokonać klikając na link w otrzymanym mailu. 
3. Pliki z logami sponsorów potrzebne do zamówienia prosimy przesłać na adresinfo@rmx-graphics.com.  Akceptowane formaty plików to: Illustrator (.ai), PDF, EPS, Corel (cdrlub plik JPG w minimalnej rozdzielczości 800×800 pixeli. Po pozytywnej weryfikacji przysłanych plików następuje przygotowanie projektu w oparciu o informacje podane w formularzu zamówieniowym. 
4. Projekt zostanie wysłany do Państwa w przeciągu 5 dni roboczych, a w przypadku niespodziewanej kumulacji zamówień czas oczekiwania na projekt może ulec wydłużeniu do 10 dni roboczych (przeważnie terminy oczekiwania   krótsze niż podane). 
5. Otrzymany projekt należy bardzo dokładnie sprawdzić pod względem zgodności informacji podanych w formularzu z występującymi w projekcie, a następnie wysłać e-mail potwierdzający akceptacje projektu lub wskazania do wykonania korekty. W cenie projektu przysługują dwie bezpłatne korekty. 
6. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na koncie. W skrajnych przypadkach czas oczekiwania może ulec wydłużeniu do 14 dni roboczych o czym zostaną Państwo poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną. 
7. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem DHL. 
8. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnymistniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówieniaZamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe nie będą rozpatrywane. 
9. Wszystkie logotypy, znaki firmowe i handlowe użyte na naszych stronach  jedynie w celach informacyjnychZłożenie zamówienia jest równoznaczne z tymże Kupujący / Zleceniodawca usługi posiada pełne prawo do zlecenia wykonania danego znaku firmowegologotypuznaku handlowego przedstawionego w opisie. 

 

 
DOSTĘPNOŚĆ SERWISU WWW.RMX-GRAPHICS.COM  

 

1. Zamówienia w naszym serwisie www.rmx-graphics.com można składać 7 dni w tygodniu przez całą dobęprzez cały rok. 
2. Obsługa serwisu (m.in. weryfikacja przesłanych zamówieńodbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00 z uwzględnieniem dni wolnych ustawowo i zwyczajowo (np. tzw. „długie weekendy” zgodnie z informacjami podanymi na stronie głównej). 

 

ODSTĄPIENIE OD TRANSAKCJI, ZWROTY 

 

Serwis internetowy RMX Graphics świadczy usługi poligraficzne i nie jest typowym sklepem internetowym z towarami. Nie ma możliwości zwrotu oferowanych przez nas usług reklamowych i drukarskich ponieważ nie  towarami w rozumieniu przepisów prawa i nie mogą podlegać zwrotom i ponownej sprzedaży. 
Powołując się na art. 10 ust.3 pkt 4, który mówi: „Jeżeli strony nie umówiły się inaczejprawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: 4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą„. Nie mają tutaj zastosowania przepisy dotyczące sklepów internetowych i sprzedaży towarów na odległość (przez internet). Wszelkie użycie słów produkt lub towar (także w liczbie mnogiej i deklinacjinależy rozumieć jako ofertę(y) usług(i). 

 

REKLAMACJE 

 

RMX Grpahics dokłada wszelkich starań, aby zamówienia były realizowane zgodnie z oczekiwaniami Klientów. Stały kontakt telefoniczny lub mailowy w trakcie realizacji zamówienia z pewnością pomoże uniknąć niejasności i błędów. Akceptacja przez zamawiającego przygotowanych projektów powoduje brak możliwości reklamacji usługi w zakresie wyglądu (kolorystyki, układu graficzego i elementów tekstowych) oraz kształtu produktów (użytych wykrojników plastików). Reklamacje uwględniamy wyłącznie w przypadku ewentualnych pomyłek i błędów wynikających z naszej strony powstałych po zaakceptowaniu projektu oraz wad materiałowych produktów 

 

DANE OSOBOWE 

 

1. Klient przy składaniu zamówienia składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowychzgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późnzm.). 
2. Dane osobowe przetwarzane  przez administratora danych osobowych , tj. Rival Designs Krzysztof Koroll z siedzibą: ul. Szkolna 3, 46-024 Dąbrówka Łubniańska, NIP: 991-051-29-83, REGON: 367902698 
wyłącznie w celu świadczenia usług drogą elektronicznązawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie internetowym RMX-Graphics. 
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolneKlient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. 
4. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo-promocyjnych. 

 

UWAGA!!! Większość producentów wprowadza do sprzedaży nowe modele motocykli już rok wcześniej np. rocznik modelowy 2015 trafia do sprzedaży w roku 2014.  Przy zmianie modelu producenci często zmieniają ksztłaty platsików dlatego należy zwrócić uwagę nie na rok produkcji lecz na rocznik modelowyProsimy również o informowanie o wprowadzonych samodzielnie zmianach pojedyńczych elementów plastikowych pochodzących z innego rocznika modelowego. 
przypadku braku pewności co do rocznika modelowego lub zaistniałych zmian prosimy o przysłanie fotografii motocykla w celu doboru właściwych wykrojników i wyeliminowania ewentualnych pomyłek.